Menu Luk

Påsken 2015

Påsken står for døren. Måske ses vi på øen? – i alle tilfælde skal I have en hilsen her forud for både sommertid og påske.

Efter generalforsamlingsbeslutning har bestyrelsen indhentet kontrolbud på lægning af det stykke vandledning, der skal binde os sammen med vandværket i Nørreby, og dermed sikre vand også hvis vort eget vandværk skulle blive nødstedt. Kontroltilbuddet var ikke bare dyrere, men væsentlig dyrere end det tilbud Sønderby Smedie har givet. Derfor har vi overdraget opgaven med at etablere ledningen til Sønderby Smedie. Der er søgt gravetilladelse – og bevilget – så nu handler det ”bare” om hvornår Sønderby Smedie kan få plads i arbejdsprogrammet. Og mon ikke vi kan være sikre på godt vand under alle forhold i den kommende sommer.

Vi har modtaget tilbud fra vores vandanalysefirma ALcontrol. Hvis vi forlænger i 4 år, kan vi ikke bare ”fryse prisen”, men opnå en reduktion på 3%. Så det har vi valgt. Analyseprøverne bliver foretaget efter det program, der er udmeldt fra Lolland Kommune. I kan via et link på vores hjemmeside følge status for kvaliteten af drikkevandet.

Vi har besluttet at få beskåret de vildtvoksende træer og buske på ydersiden (Kalvemosevej som grusvej) af vores område, så også lastbiler kan køre igennem uden at få skrammer. Det gælder dog kun siden ind mod marken. Hvis nogen af grundejerne på sommerhussiden ønsker en billig beskæring af deres hegn ud mod vejen, bedes de snarest henvende sig til bestyrelsen.

Lille Strandgårdsvej og Lyngvej har fået en afretning, og pålagt grus i huller. Lige nu er den derfor i rigtig god stand.

Der vil blive indkøbt materialer til etablering af bump i nær fremtid. Når bumpene skal lægges, kan der være brug for en hjælpende hånd fra stærke mænd. Når vi kender datoen for lægning, vil vi melde den ud, og håbe på at nogen af jer prioriterer at give en hånd med. Tak.

Der arbejdes videre i samarbejde mellem Lolland Kommune og de tre øer på at afdække mulighederne for at finde besparelser – uden at det gør for meget ondt. Følg evt. udviklingen på Beboerforeningens hjemmeside. Men lige nu ser det lidt bedre ud end længe. Vi må alle håbe det bedste.

Husk: at badebroen skal sættes op pinselørdag kl. 10.30. På det tidspunkt vil der også være lejlighed til at gøre en indsats med at beskære de vildtvoksende buske og træer på strandengen.

Husk også, at det i år er på stranden hos os at hele øen fejrer Skt. Hans. Der skal – hvis vejrudsigten peger på det – rejses et festtelt eller to. Men ellers handler det om fællesspisning af den medbragte mad, båltale og bål. Vi sørger for mulighed for at købe øl og vand. Måske lidt musik – og en fælles sang eller to. Grib muligheden, hvis I kan – for at få en dejlig aften med hinanden i sommerhusområdet og med øens beboere.

I hører nyt, når der er mere at berette.