Menu Luk

Takster

Taksterne for vandværket besluttes på den årlige generalforsamling og godkendes efterfølgende af Lolland Kommune.
Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.

Vandværksforeningen og Grundejerforeningen er begge fritaget for moms. Statslig vandafgift er justeret med 25% for at forhindre konkurrenceforvridning (Vandafgiftslovens §14, stk. 2, successivt Momslovens §13, stk. 1).

For perioden 1. august 2021 – 31. juli 2022 (regnskabsår 2022):

Anlægsbidrag:
Tilslutning på vandværkets hovedlinje: 6.000,00 kr

Driftsbidrag:
Kontingent for medlemskab af vandværksforeningen: 1.350,00 kr
Vandbidrag pr. 1 kubikmeter vand: 6,00 kr

Statsafgifter:
Vandafgift / punktafgift: 7,96 kr

Servicegebyrer:
Rykkergebyr: 300,00 kr
Åbning for vand: 500,00 kr
Lukning for vand: 500,00 kr

Tidligere takster:

Takstblad 2022
Takstblad 2021
Takstblad 2020

Statistik:

Udpumpet vand
2018: 1113 kubikmeter / 79 andelshavere
2017: 1368 kubikmeter / 78 andelshavere
2016: 1104 kubikmeter / 78 andelshavere
2015: 880 kubikmeter / 78 andelshavere