Menu Luk

Takster

Taksterne for vandværket besluttes på den årlige generalforsamling og godkendes efterfølgende af Lolland Kommune.
Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.

Vandværksforeningen og Grundejerforeningen er begge fritaget for moms. Statslig vandafgift er justeret med 25% for at forhindre konkurrenceforvridning (Vandafgiftslovens §14, stk. 2, successivt Momslovens §13, stk. 1).

Anlægsbidrag:
Tilslutning på vandværkets hovedlinje: 6.000,00 kr

Driftsbidrag:
Kontingent for medlemskab af vandværksforeningen: 1.350,00 kr
Vandbidrag pr. 1 kubikmeter vand: 6,00 kr

Statsafgifter:
Vandafgift / punktafgift: 7,96 kr

Servicegebyrer:
Rykkergebyr: 100,00 kr
Åbning for vand: 500,00 kr
Lukning for vand: 500,00 kr

Statistik:

Udpumpet vand
2018: 1113 kubikmeter / 79 andelshavere
2017: 1368 kubikmeter / 78 andelshavere
2016: 1104 kubikmeter / 78 andelshavere
2015: 880 kubikmeter / 78 andelshavere