Menu Luk

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Kære alle i Lille Strandgård.

Et medlem har gjort opmærksom på en problematik i forbindelse med den kommende valgprocedure: at ifølge vedtægterne kan formand og kasserer ikke vælges på samme generalforsamling. Dermed har vedtægterne ikke taget højde for den situation, at kassereren kandiderer til formandsposten. Det mener vi kan håndteres på den måde, at generalforsamlingen godkender en dispensation fra valgreglerne i § 10, og at ny formand vælges for 2 år, og ny kasserer for 1 år. Bestyrelsen er vidende om, at et medlem er interesseret i at varetage kassererposten.

Men dette, sammenholdt med at også budgettet skulle opdateres for, gør at jeg hermed udsender en revideret indkaldelse med korrekte budgettal. Jeg vil bede om, at I kasserer indkaldelsen udsendt i går, og kasserer de budgettal der var vedhæftet denne indkaldelse.

Indkaldelse
Takstblad for år 2019-20
Regnskab
Budget