Menu Luk

Forårshilsen 2019

Vejret har vist sig fra den fine side de seneste uger. Med masser af sol, om end også køligt. Inden længe står påsken for døren, og forhåbentlig vil en god del af jer få lyst til at tilbringe påskedagene på Femø. Den kan eventuelt indledes med det gratis sildebord på Femø Kro kl. 13 Skærtorsdag (drikkevarer skal dog betales). Tilmelding til kroen er nødvendig.

Men ellers er alt klar til at modtage os. Færgen sejler – forhåbentlig. Der har været mange nedbrud på færgefarten her i det tidlige forår. Men lige nu sejles der uden problemer.

Vejene i vores område har fået fyldt huller ud. Og hvis I skal beskære, så er der plads på stranden til gren- og haveaffald. Men ikke andet brændbart. Det skal til container på havnen. Det har en enkelt ikke forstået – trods tydelig skiltning. Se vedhæftede fotos, taget af Ole Bryde. Paller er tit behandlet med imprægneringsmidler, og hører absolut ikke hjemme i naturen. Så fjern venligst, og hurtigst, hvis det er en af jer grundejere.

Det er ikke sikkert, at Sankt Hans-fejringen sker hos os i år. Vi er i dialog med Beboerforeningen. Deres arrangement på havnen sidste år blev aflyst pga. tørken. Og meget tyder på, at de så tager arrangementet på sig i år.

Et andet arrangement Beboerforeningen står for, er deres årlige generalforsamling. Den finder sted i morgen, lørdag, kl. 14 på Femø Kro.

Den nye badebro er i gang med at blive produceret. Vi forventer, at den kan opstilles i sidste halvdel af maj. I hører nærmere om datoen, når vi er klar med den. Og så ændrer det i øvrigt ikke ved den tradition, at vi mødes pinselørdag, den 8. juni, i år kl. 11, for at hilse på hinanden og ønske hverandre en glædelig pinse, med lidt at drikke. Det kan samtidig blive den officielle indvielse af badebroen, lavet i letmetal og lærketræ, som forhåbentlig kan holde i mange år.

Selv blev jeg tidligere på året, på vegne af grundejerforeningen, valgt som ny formand for Pumpelaget ”Bækkenet”, der driver pumpestation og sluse, og sammen med kommunen har ansvar for tilbageskæring af grøde. Vi er ved at lægge sidste år på de nye vedtægter, som skal til behandling på generalforsamling i Pumpelaget, og derefter godkendes af Lolland Kommune. En del af jer med lavtliggende ejendom er medlem af Pumpelaget, og betaler via ejendomsskatten til driften. Når det engang bliver tid for generalforsamling, vil jeg gerne indkalde jer via en e-mail, og ikke blot via De sorte Tavler på Femø. Derfor vil jeg bede jer medlemmer sende mig en e-mail, med bekræftelse på at I gerne vil informeres om Pumpelagets virke.

Til slut vil jeg fra bestyrelsen ønske jer alle en glædelig påske og et godt forår