Menu Luk

Efter Pinse hilsen

Pinselørdag fik vi som varslet indviet den nye badebro, med den festivitas
der hører sig til. Jeg holdt en kort tale, Aske klippede snoren og bagefter
kunne man tage badebroen nærmere i øjesyn og i øvrigt nyde lidt drikkelse.
Der var mødt 40-50 op fra både grundejerforeningen og øen. Det blev en
rigtig fin og hyggelig stund, som det også gerne skulle fremgå af de
vedhæftede billeder, der også præsenterer den nye badebro. Nu er badesæsonen
så skudt i gang. Men man kan også nøjes med en stille stund på bænken yderst
på broen. Og husk at broen er en badebro, og ikke en bådebro. Vi fik
tilladelsen fra Lolland Kommune forud, efter at de havde haft næsten et
halvt år til behandling.

Vi havde bestyrelsesmøde dagen efter, og herfra kan nævnes:
– at vi efter en klage over den tiltagende mængde både muld- og råjord, samt
diverse skrald-lignende ved den yderste vendeplads for enden af Lyngvej, har
vi besluttet, at der alene skal være plads til nødvendigt lager af
vejmateriale. Derfor ikke længere hverken jord eller andet, så området
udvikler sig til et sted , hvor man åbenbart anbringer materiale og
genstande, der ikke er hverken pynteligt eller OK. Vi får snarest fjernet
alt andet end lageret af vejmateriale.
_ at vi skriver en klage til Refa over den helt massive overskridelse af
hastighedsgrænse i området, når renovationsbilerne kører i området.
_ at vi skriver til Trygfonden med ønske om at få tilstillet en redningspost
til stranden.
– at vi godkender, at Birgit Bryde må dekorere brandhane (ikke
funktionsduelig) og “Lille Strandgårdsvej”-skilt med garnkunst. Med det
vilkår, at det pilles ned ved udgangen af uge 42.
– at vi henstiller til alle, at grunde og rabatter holde pæne og klippede,
så området tager sig vedligeholdt og pænt ud. Det er et krav i den gældende
deklaration for området, men der er et antal grundejere der tydeligvis ikke
tilser deres grunde, som er stadig mere vildtvoksende. Det frøspredende
ukrudt er på vej til netop at sprede frø, og det er bestemt ikke OK, hverken
synsmæssigt eller for de naboer der bliver generet af ukrudtsfrøene. Så gør
venligst en indsats i den nærmeste fremtid. Markvandringsudvalget foretager
inden længe en besigtigelse, og så må det være på sin plads at have
samvittigheden i orden.
– at vi udarbejder et budgetforslag til behandling på den kommende
generalforsamling mhp. at få slået græsrabatter og grønne fællesstier ved
foreningens foranstaltning. Indtil da er det en opgave for hver enkelt
grundejer at sørge for klipning af græs på egne rabatter. Nogle har den
fejlopfattelse, at Jørgen Larsen er hyret til at klippe rabatter. Det er
ikke tilfældet. Jørgen har alene ansvaret for at holde vegetationen ved
Æblestien i pæn og styret stand.

Det var seneste nyt. Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, modtages de
gerne af undertegnede eller andre i bestyrelsen.

Men i øvrigt skal vi til at nyde sommeren. Bestyrelsen ønsker alle en god
sommer, med forhåbentlig gode oplevelser, også på Femø.