Menu Luk

Januar 2019

Så blev det januar, og sne i dag, her hvor jeg befinder mig. Det mest dramatiske har ellers været den senere tids storme og højvander. Nu 3 gange indenfor 2 uger. Heldigvis har vi i Lille Strandgård redet stormen af. Vandet har været oppe at slikke toppen af forstranden, men ikke indover. Og mon dog ikke faren er drevet over i denne omgang? – og først tilbage ved næste efterår. Stormen har også medført en række aflysninger af færgeafgange pga. blæst og højvander. Og tillige tekniske problemer med færgen. Derfor særplaner i flere omgange.

Apropos højvande, så forlyder det fra sædvanligvis velinformerede kilder, at undertegnede er indvalgt i Pumpelagets bestyrelse, og endda skulle være valgt til ny formand (den hidtidige har forladt bestyrelsen). Jeg afventer at høre nærmere og at blive indkaldt møde inden længe. På vores bestyrelsesmøde indvilligede Henning Hellwing i også at indtræde i bestyrelsen. Ud over vi to nævnte udgøres bestyrelsen også to gårdejere: Flemming Jensen og Peter Frederiksen. Jeg vælger at tage hvervet på mig, især mhp. at få formaliseret det organisatoriske, dvs. rettidige indkaldelser også pr. e-mail, og så en klar information i øvrigt til lagets medlemmer af, hvad der måtte være af relevante oplysninger. Samt mulighed for dialog med medlemmerne, når de ønsker det. En hovedopgave er selvfølgelig en sikker drift af pumpestation og sluse.

I vores egen bestyrelse har vi talt om risikoen, hvis et menneske, især barn, eller et dyr falder i slusen. Den vil ikke være let at overdække og samtidig kunne få renset op, som det skal ske med mellemrum. Derfor tænker vi i at få monteret en synlig stige, til at give mulighed for at kravle op.

Webmaster-funktion for den nye hjemmeside: Jakob Teislev, der har formet hjemmesiden er lykkeligvis stadig ”på arbejde med den” – og stor tak for det, Jakob! Hans tovholder i bestyrelsen bliver Henning Hellwing, der i tæt samarbejde med Jakob vil forestå den videre udvikling, og på sigt være webmaster. Det aftaler Jakob og Henning indbyrdes. Her og nu vil jeg opfordre til, at I logger jer på. Gå ind på www.lillestrandgård.dk, og find på forsiden link til ”Log ind”.

Mht. badebro, så har vi nu besigtiget to badebroer. Meget lig hinanden, men den samlede bestyrelse besluttede i lørdags at indhente endeligt tilbud på den, vi foretrækker. Det bliver en bro af samme længde som den nuværende, afsluttet med 3 x 3 meter platform yderst, gelænder på sidste sektion og metaltrappe. Sektionerne af letmetal, noget lettere at løfte og bære end de nuværende. Og et 1,4 meter bredt dæk af træ (nuværende er 1,2 meter).

Det var nyheder for nu. I er velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen for evt. spørgsmål.