Menu Luk

Sommerhilsen 2023

Her midt i skolernes sommerferie, er der dejlig feriestemning på Femø.

Den 23. juni havde vi en dejlig Skt. Hans aften. Bålet blev desværre aflyst, pga tørken vi havde i maj og juni.
Trods af det manglende bål var aftenen alligevel fyldt med sang, tale og fællesskab, hvor vi både var fra sommerhusområdet, fastboende og øvrige gæster på øen.

Den 3. juli brændte den store have affaldsbunke. Hvordan den er antændt, ved vi ikke. Da branden blev opdaget, sørgede Jørgen for at der blev holdt øje med at ilden ikke bredte sig.

Efter den ikke planlagte afbrænding viser det sig, at det ikke er alle der overholder reglerne for hvad der må smides på have affaldspladsen. Der ligger nu grillriste, og jernstænger, som hvis nogen skulle være i tvivl IKKE er haveaffald. Jeg vil bede jer, der er kommet til at smide disse genstande på haveaffaldspladsen, fjerne dem snarest. Der står en åben metalcontainer på havnen, hvor metalaffald kan afleveres.

Noget af det der ligger bestyrelsen på sinde er, at alle kan føle sig trygge når man færdes i vores sommerhusområde.
Krydset mellem stien der går til badebroen og Lyngvej kræver særlig opmærksomhed fra både bilister og fodgængere. Derfor er opfordringen, at bilister på Lyngvej kører ekstremt langsomt ved “bumpet” ved stien, og holder øje med at der ikke kommer en lille purk løbende uopmærksomt ind over vejen fra stien, for at komme ud i bøjen blå.
På den måde kan vi passe på hinanden.

Jeg har vedhæftet referatet fra vores ekstraordinære generalforsamling (af tekniske årsager er siden med underskrifter for sig selv, teksterne er ens).

Med ønsket om en god sommer