Menu Luk

Sommeren er kommet til Femø

Sommeren er i den grad kommet til Femø. Badevandet er lunt, solen står højt det meste af tiden.

Skt. Hans aften blev en succes, med det største bål i mands minde.

Når bålet er blevet så stort, som det er blevet i år, så skyldes det, at affaldslovgivningen blev ændre med virkning 1. januar 2021. Herefter har det ikke været lovligt at afbrænde haveaffald på småøerne udover til Skt. Hansaften.
Bålet i år var altså haveaffald fra vores område fra det sidste 1,5 år.

Lolland Kommune har i det sidste år været igang med at finde en løsning for Femø. En løsning ser desværre ikke ud til at være inden for en overskuelig tidshorisont.

I bestyrelsen har vi drøftet situationen, og vil bede jer hjælpe på følgende måde.

Vent med at komme nyt haveaffald på pladsen til vi har fået fjernet noget af den aske der ligger tilbage er fjernet.
Overvej om du i fremtiden kan beholde det meste af haveaffaldet i haven, til glæde for miljøet, klimaet, smådyr og fugle. Se vedhæftede udsnit fra nedenstående link.

Bestyrelsen ønsker alle en god og dejlig sommer!

https://groent-raad-ballerup.dk/onewebmedia/Din%20h%C3%A5ndbog%20om%20kompost.pdf