Menu Luk

Sommeren er på vej

Sommeren er på vej. Mange af jer tager for alvor hul på sæsonen her i Kristi Himmelfartsferien og i Pinseweekenden i næste uge.

Badebroen
Pinselørdag den 4. juni skal vi igen have badebroen sat op. Vi har brug for deltagelse af folk både med og uden waders.
Det plejer at være et par hyggelige timer, som slutter med en tår at drikke.
Vi starter kl. 10.30 og er færdige ved middagstid.

Proces om dige
Lolland Kommune har besluttet, at der arbejdes videre med at udfærdige et dige projekt, som det fremgår af vedhæftede brev. Brevet er også sendt til de berørte grundejere.

På tirsdag er arbejdsgruppen fra Lille Strandgård sammen med Pumpelagets bestyrelse inviteret til møde med Lolland Kommune, hvor den videre proces aftales.
Som det fremgår af det vedhæftede brev, kan denne del af arbejdet tage længere tid.

Det er meget positivt at Lolland Kommune har besluttet:

at sagen fremmes
at kommunen står i forskud med projekteringen af et anlægsprojekt
at kommunen vil stå i forskud med anlægsomkostningerne, hvis projektet godkendes.

På gensyn

Henning
Formand